Kabinet: Tijdelijk geen toeslag voor IC-direct (HSL) in daluren

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur legt uit dat reizigers niet de dupe worden van de boete die NS en ProRail kregen wegens ondermaatse prestaties op HSL-lijn. De toeslag op de lijn wordt afgeschaft, voor zolang de HSL-prestaties ondermaats zijn.

Dijksma: ‘De boetes die NS en ProRail betalen worden in samenspraak met de consumentenorganisaties ingezet in het belang van de reizigers. Op 7 april 2016 heeft IenM in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (Locov) met de consumentenorganisaties afgesproken dat het beschikbare bedrag niet per se meteen besteed hoeft te worden. Het zou ook opgenomen kunnen worden in een ‘spaarpot’, een reizigersfonds. Boetes kunnen daarin opgespaard worden, zodat er mogelijkheden ontstaan om – in overleg met consumentenorganisaties – op enig moment grotere bedragen uit te geven aan nuttige zaken voor de reizigers. In de ontwerpbegroting 2018 is de boete van 2016 toegevoegd. In totaal zit nu €2,8 miljoen in het reizigersfonds.’

En over de toeslag op de lijn:
‘Om de reizigers op de IC direct tegemoet te komen ben ik voornemens om de toeslag op de IC direct in de daluren op werkdagen en het weekend dit najaar tijdelijk af te schaffen. Ook ben ik voornemens om de mensen die een abonnement “Altijd Toeslag-vrij” hebben, tegemoet te komen door een deel van hun abonnementskosten terug te geven. De reden om de toeslag in de spits ongemoeid te laten is omdat dit naar verwachting tot grotere drukte in de spits leidt, met extra overlast voor de reizigers tot gevolg. Verder is het van belang om op te passen dat door het afschaffen van de toeslag de treinen in de randen van de spits niet te druk worden. In de overgang tussen spits en dal zou daarom een korting gelden op de toeslag. Het streven is om de maatregel in het najaar uit te voeren. Het is daarbij interessant om te zien of hiermee de spits kan worden ontlast. Het voorstel wordt deze zomer, in overleg met de consumentenorganisaties, verder uitgewerkt.’

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/08/beantwoording-vragen-van-het-lid-jetten-d66-over-de-boetes-voor-ns-en-prorail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *