Kamervragen over ‘nieuwe’ belastingontwijkroute

Vragen van Kamerlid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Financiën over de populariteit van het fonds voor gemene rekening als constructie om vermogensbelasting te ontwijken.

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z10767&did=2017D22368

Vraag 2
Is het waar dat het opzetten van een zogenaamd fonds voor gemene rekening sterk aan populariteit heeft gewonnen en dat dit mede te verklaren is uit het feit dat het register met informatie over de ’ultimate beneficial owner» van
vennootschappen (UBO-register) op korte termijn via wetgeving wordt ingevoerd?

Vraag 3
Kunt u een kwantitatieve indicatie geven van de groei van het aantal aanvragen het afgelopen jaar, afgezet tegen eerdere jaren?

Vraag 4
Kunt u aangeven in percentages (en eventueel met bandbreedtes) hoeveel vermogensbelasting er via de constructies met een fonds voor gemene rekening kan worden bespaard dan wel ontweken?

Vraag 5
Wat zijn de wettelijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat een aanvraag van een fonds voor gemene rekening wordt goedgekeurd en zijn deze voorwaarden scherp en actueel genoeg?

Vraag 6
Waarvoor dient volgens u een fonds voor gemene rekening gebruikt te worden en welke stappen zijn er mogelijk om te voorkomen dat dit fonds gebruikt wordt om vermogensbelasting te ontwijken, dan wel de effectiviteit van het toekomstige UBO-register te ondermijnen?

3 thoughts on “Kamervragen over ‘nieuwe’ belastingontwijkroute

  1. Heeft Groen Links er problemen mee dat verstandige mensen proberen om zich te verzetten tegen difstal door de overheid? Dit land begint echt op Noord Korea te lijken.

    1. Ik denk dat Groen Links er (terecht)een probleem mee heeft dat vermogenden belasting kunnen ontwijken via een (te) eenvoudige constructie terwijl minder vermogenden wel volledig hun belastingen betalen. Als veel vermogenden minder belasting betalen, moeten deze gemiste belastingopbrengsten ergens anders vandaan komen. Dit is dus het verschuiven van de belastingdruk van vermogenden naar minder vermogenden. Egoisme en hebberigheid zou ik niet als verstandig willen labellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *