Schiphol boekt minder winst

Schiphol publiceert vandaag haar halfjaarcijfers. Het nettoresultaat is over het eerste halfjaar van 2017 2,9% lager en bedraagt 117 miljoen euro (HJ 2016: 121 miljoen euro).

De belangrijkste reden voor het lagere resultaat is de lagere omzet uit havengelden. Op Amsterdam Airport Schiphol daalt deze met 2,4% door een daling van de tarieven met 7,1% per 1 april 2017 en 11,6% per 1 april2016. Deze omzetdaling wordt deels gecompenseerd door de stijging in passagiersaantallen (+8,6% op Amsterdam Airport Schiphol).

De bedrijfslasten, exclusief afschrijvingen, stijgen met 6,5% tot 439 miljoen euro en houden met name verband met de forse groei van het aantal passagiers en de extra operationele maatregelen om deze groei in goede banen te leiden. De afschrijvingen stijgen met 4,7% van 118 miljoen euro naar 123 miljoen euro onder andere door de oplevering van de tijdelijke vertrekhal. Daarnaast leidt de waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille tot een positief effect van 24 miljoen euro (HJ 2016:15 miljoen euro).

Bron: https://nieuws.schiphol.nl/nettoresultaat-daalt-licht-met-29/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *